Portfolio

Građevinsku kompaniju Soho gradnju, sa vrlo iskusnim inženjerskim kadrom, osnovanu 1987. godine, koja je izgradila i stavila u upotrebu milione kvadrata turističkih, stambenih i poslovnih objekata, kao i nekoliko fabrika i postrojenja, kako u Crnoj Gori tako i u regionu, a naročito u zemljama bivšeg SSSR, karakterišu sledeći projekti: