Pečurice Village

„Pečurice Village” – stambeno-turističko selo izgrađeno na 400m nadmorske visine, ujedno i jedan od prvih građevinskih poduhvata koji predstavalja spoj modernog i tradicionalnog, jer se uspjelo na lokaciji gdje nije postojala voda i struja, izgraditi preko 10 kuća (min 250m2) sa bazenima i prekrasanim panoramskim pogledom na more, solarnom energijom i voćnjacima od po minimum 1500m2.
PV_018
PV_017
PV_016
PV_012
PV_010
PV_027
PV_025
PV_024
PV_023
PV_022
PV_021
PV_020
PV_019

„Pečurice Village” – stambeno-turističko selo izgrađeno na 400m nadmorske visine, ujedno i jedan od prvih građevinskih poduhvata koji predstavalja spoj modernog i tradicionalnog, jer se uspjelo na lokaciji gdje nije postojala voda i struja, izgraditi preko 10 kuća (min 250m2) sa bazenima i prekrasanim panoramskim pogledom na more, solarnom energijom i voćnjacima od po minimum 1500m2.

Stambene jedinice:
10